Päivän sää! TV-Ohjelmaopas Nyt keskustelussa Info Haku
PafileDB lataamon asennus ja upotus kotisivuille

Asennus on suhtkoht helppo, mutta joitain komplikaatioita siitä useimmiten kuitenkin tulee. Jos ongelmia kohtaat voit pyytää apua, /viewtopic.php?f=102&t=880

Opas on kirjoitettu PafileDB:n versiosta 3.5.3

1. Lataa PafileDB Salakapakan lataamosta, PHParenan sivut eivät ole enää käytössä, http://salakapakka.net/pafiledb/

2. Lataa PafileDB palvelimelle ja ala muokkaamaan MySQL:ää. ('.\upload\includes\db\mysql.php')

Täytä kentät. Jos et tiedä näitä niin ota ne tietoosi palveluntarjoalta.
var $host = 'SERVER'; //MySQL serverin nimi!, (yleensä localhost)
var $username = 'USERNAME'; //MySQL käyttäjän nimi
var $password = 'PASSWORD'; //MySQL salasana tähän
var $dbname = 'DATABASE'; //MySQL databasen nimi

3. Siirrä tiedostot palvelimelle. Siirrä kansion "Upload" -sisältö palvelimelle "PafileDB" -kansioon, jotta lataamosi toimii sitten osoitteella http://www.osoite.fi/pafiledb/. Kun tämä on valmis menet osoitteeseen http://www.osoitteesi.fi/pafiledb/install ja suoritat pyydetyt asiat, jotta asennus suoriutuu mutkitta.

4. CHMODAA kansiot
- "Uploads" -kansio, 777
- "skins/default/compile" -kansio, 777

Näin asennus on valmis. Tai ainakin pitäisi. Jos tässä ilmeni virheitä, voit kysyä apua tässä ketjussa.

Ulkoasuun upotus

Ota varmuuskopio index.php:stä, koska koodaus asioissa ei koskaan voi olla varma, että meneekö kaikki niin kuin pitää. Aina muokatessa kannattaa varmuuskopioida, jotta sivut saadaan sitten palautettua ennalleen.

1. Avaa ulkoasu tiedosto, johon haluat upottaa lataamon.

Lisää allaoleva koodi siihen kohtaan sivulla, mihin haluat upottaa lataamon.

Koodi: Valitse kaikki
<?php

/**
  * paFileDB 3.5
  *
  * This is the master file for paFileDB. This is the only
  * page at this time that is designed to be run straight
  * from the browser.
  *
  * Author: Todd <http://www.phparena.net>
  * Version 3.5.3
  * Copyright 2005 PHP Arena
  */

if (file_exists('install')) { die("Please remove the install directory to use paFileDB!"); }
if (file_exists('upgrade')) { die("Please remove the upgrade directory to use paFileDB!"); }

//Start the execution timer
$starttime = microtime();
$starttime = explode(" ",$starttime);
$starttime = $starttime[1] + $starttime[0];


//Require the important files so paFileDB isn't paUselessScript
require('./includes/smarty/Smarty.class.php');
require('./includes/functions.php');
require('./includes/db/mysql.php');

/*Get $act from the query string, set to main if $act is unset
 (only time its unset is on the main page */
if (!isset($_GET['act'])) { $act = 'main'; } else { $act = $_GET['act']; }


//Load paFileDB settings into $settings array
$settings = $db->fetch(array(), 'settings');
$version = '3.5.3';

//This stops any l33t h4x0ring of paFileDB. Just an extra security measure
$allowed_acts = array('main', 'category', 'view', 'download', 'viewall', 'search', 'email', 'license', 'mirror', 'report');
if (!in_array($act, $allowed_acts))
{
    die("Invalid Action!");
}

//Get Smarty set up and load the right language file
$smarty = new Smarty();
$smarty->config_booleanize = false;
init_smarty($settings[0]['skin']);
$smarty->config_load('english.conf');
if ($settings[0]['lang'] != "english") { $smarty->config_load($settings[0]['lang'].'.conf'); }
$smarty->config_load('config.conf');
$smarty->assign('settings', $settings[0]);
$smarty->assign('act');
$smarty->assign('version', $version);
require('./includes/admin/auth.php');

//Require the file that actually does what we want
require('./includes/'.$act.'.php');

//Display the header
$smarty->display('header.tpl');

//Display the template for whatever page we're showing
$smarty->display($act.'.tpl');

//Calculate execution time
$endtime = microtime();
$endtime = explode(" ",$endtime);
$endtime = $endtime[1] + $endtime[0];
$stime = $endtime - $starttime;

dropDown($settings[0]['dropdown']);
//Send exec time and queries used to Smarty
$smarty->assign('debug_info', array(count($db->queries), round($stime,5)));

//Display the footer

$smarty->display('footer.tpl');
?>

Tallenna index.php ja lähetä se www.sivusi.fi/pafiledb/.

Nyt pitäisi lataamon olla asennettu ja upotettu onnistuneesti. Salakapakan lataamossa tuli ongelmia näistä kaikista huolimatta, mutta saimme sen sitten toimimaan. Jos sinullakin ongelmia ilmenee niin ota meihin yhteyttä tässä ketjussa tai sitten ihan sähköpostilla/yv:llä.

Mainoksesi tähän? -- Lue lisää..